Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


Aktualizovaný seznam farní knihovny


Přihláška pro děti na tábor Vranice


Pozvánka na tábor Vranice 2016 - děti


Přihláška pro rodiny na pobyt s malým oslíkem na Vranicích


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2016


Nikodemova noc 1.7.2016


Fotogalerie z Noci kostelů


Webové stránky SBOREČKU


Ohlédnutí za Nocí kostelů na webu diecéze


Za skutky milosrdenství dostali drahokamy na výzdobu kaple


Ohlášky od 26.6. do 3.7.2016